Etapa IV

Etapa IV Demonstrarea functionalitatii si utilitatii Programului Complex de asigurare a calitatii surselor de apa si securitatii consumatorilor in expunerea la substante cancerigene (THM) din apa potabila
Activitatea IV.1.
Elaborarea modelului matematic de prognoza a impactului THM asupra receptorilor umani tinta
Activitatea IV.2.
Realizarea si experimentarea modelului programului de analiza
Activitatea IV.3.
Elaborarea procedurilor de transfer ale modelului in situatii similare pentru asigurarea calitatii si securitatii apei .
Activitatea IV.4.
Organizarea de cursuri de formare si perfectionare in acest domeniu. Studiu de caz privind Factorii cogeneranti in procesul de formare a THM.
Activitatea IV.5.
Creşterea capacitaţii de înţelegere si constientizare a grupurilor comunitare privind importanta asigurării calitatii si securităţii apei potabile.
Activitatea IV.6.
Creşterea performanţei ştiinţifice a tinerilor participanţi la proiect.
Activitate IV.7. Diseminare.
Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domeniul proiectului. Reactualizare pagină WEB.