Etapa III

Etapa III
Realizarea modelului experimental al monitorizarii THM din apa potabila. Elaborarea si optimizarea modelului matematic de prognoza a impactului compusilor cancerigeni-THM, via apa potabila, asupra receptorilor.

1. Integrarea metodologiei de identificare si catagrafiere a populatiei cu distributia indicatorilor de calitate a apei si a THM.

1.1. Distributia spatiala si temporala a THM si evaluarea expunerii la nivel de receptor.
1.2. Metodologia de identificare si catagrafiere a grupurilor tinta cu comportament cu risc crescut la actiunea factorului de mediu (apa).
1.3.Analiza si caracterizarea probelor prelevate în paralel cu CO – CMS, pentru comparare interlaboratoare
1.4. Stabilirea indicatorilor in scopul caracteriz─ârii calit─âtii apei brute utilizate pentru tratare in scop potabil.

2.Fundamentarea conceptelor si metodologiilor asumate necesare experimentarii si implementarii solutiei propuse de analiza integrata a THM si precursorilor lor in procesul de tratare a apei si la receptor, in zonele investigate.

2.1. Modelari privind transferul THM pe trepte tehnologice de tratare a apei.
2.2.Corelatii intre modelul experimental si strategiile

3. Experimentarea modelului in teren pentru colectarea, depozitarea, transportarea, analiza si evaluarea cantitativa si calitativa a THM si precursorilor in zonele studiate
3.2. Experimentarea modelului pentru colectarea, depozitarea, transportul probelor prelevate
3.1. Experimentarea modelului pentru analiza si evaluarea cantitativa si calitativa a THM din probele prelevate
4. Crearea bazelor de date si implementarea sistemului de evaluare si asigurare a calitatii pentru modelul elaborat si utilizat.
4.1. Prelucrarea statistica avansata a datelor demografice si a indicatorilor de morbiditate si interpretarea lor integrata, in vederea implementarii modelului
4.2. Asigurarea calitatii pentru modelul elaborat si utilizat, cu respectarea standardelor europene
4.3. Interpretarea indicatorilor de morbiditate in contextul integrarii acestora cu datele de calitate a apei (THM).

5.Selectarea grupurilor populationale tinta in corelare cu variabilele specifice si necesare modelului functional.
5.1. Identificarea grupurilor populationale expuse; selectionarea si investigarea grupurilor populationale cu susceptibilitate crescuta prin indicatori de morbiditate specifica THM
5.2. Stabilirea si investigarea grupurilor populationale cu susceptibilitate crescuta la impactul contaminarii apei potabile cu substante cancerigene din grupul substantelor prioritar periculoase din apa potabila