Etapa II

Etapa II
Elaborarea si simularea modelului experimental al monitorizării precursorilor compuşilor cancerigeni cercetati-THM, din apa potabila.
Termen: 30.06.2009

Activitatea II.1. Creşterea expertizei tehnologice privind capacitatea de analiza performanta a distribuţiei THM in zonele propuse.

Activitatea II.2.Simularea modelului experimental al evaluarii integrate a substantelor cancerigene-THM in apa potabila in zona Central Transilvaneana.

Rezultate

  1. Studiu de interes regional
  2. Model experimental al monitorizării precursorilor compuşilor cancerigeni cercetati-THM, din apa potabila.
  3. Model pt. controlul de calitate si evaluarea calitatii