Informatii generale

INFORMATII GENERALE


PROGRAM COMPLEX DE ASIGURARE A CALITATII APEI SI SECURITATII CONSUMATORILOR IN EXPUNEREA
LA SUBSTANTE CANCERIGENE (THM)
DIN APA POTABILA

Acronim: AQUATHM

Director de proiect: Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzau
Telefon, 0264 - 432979, 0264 – 532972,
Fax: 0264 – 534404
E-mail: ancagurzau@ehc.ro


Bugetul proiectului: 2.016.250 lei, din care
 Buget - 1.770.000 lei
 Cofinantare – 246.250 leiRezumatul proiectului

In scopul reducerii impactului negativ generat de formarea trihalometanilor (THM) in apa de baut, proiectul abordeaza aspecte integrate ale calitatii apei si securitatii consumatorilor, propunand un program complex de asigurare a calitatii apei, cu impact asupra calitatii vietii. Cercetarile se vor desfasura in zona central Transilvaneana, in judetele Cluj, Mures si Salaj. Trihalometanii (THM) sunt prezenti in apa potabila ca produsi rezultati in procesul de tratare prin dezinfectie cu clor a apei. Datorita efectelor grave, cunoscute, asupra organismelor umane, inclusiv cancerigene, in tarile UE, THM fac parte din lista substantelor prioritar periculoase din apa. Pentru atingerea obiectivelor proiectului se va realiza controlul expunerii la THM, supravegherea medicală a unui grup populational tinta, se vor dezvolta in cadrul proiectului strategii adecvate în scopul reducerii expunerii la THM şi monitorizării stării de sănătate. In cadrul cercetarilor, se va urmari monitorizarea si variabilitatea concentratiei THM in cursul procesului de tratare a apei si in zona de consum (reteaua de distributie) in zone urbane din centrul Transilvaniei, pentru alcatuirea unor baze de date specifice (noutate). Cercetarile vor permite cuantificarea efectelor prin intermediul unor masuratori de mare acuratete si prognozarea posibilelor efecte asupra populatiilor susceptibile prin crearea unui model matematic de prognoza a impactului asupra sanatatii populatiilor susceptibile (noutate in Romania). Evaluarea si elaborarea metodologiilor moderne de investigare si monitorizare a calitatii apei in zone cu potential de generare a THM va urmari precizarea criteriilor si condiţiilor de selecţie a zonelor investigate din cadrul arealului Central Transilvanean, stabilindu-se metodologia de sampling si control de calitate. Elaborarea modelului experimental al monitorizarii precursorilor (substante organice, clor) si compusilor cancerigeni cercetati-THM, din apa potabila presupune stabilirea indicatorilor in scopul caracterizarii calitatii apei brute utilizate pentru tratare in scop potabil si elaborarea protocoalelor de lucru privind recoltarea, depozitarea, transportul si analiza probelor de apa, controlul de calitate si evaluarea calităţii. Se vor recolta si analiza conform protocoalelor de lucru si metodologiilor selectate probe de apa la sursa, in diferite momente ale procesului de tratare in functie de particularitatile acestuia si la consumator, in reteaua de distributie, in vederea cuantificarii nivelului substantelor organice, clorului si THM si evidentierii variabilitatii concentratiilor. Se vor utiliza metode de analiza moderne si performante in conformitate cu standardele ISO. In scopul promovarii masurilor specifice asigurarii calitatii apei si securitatii consumatorilor prin educatie pentru sanatate a grupurilor cu susceptibilitate crescuta la actiunea substantelor cancerigene (THM) din apa de baut se vor organiza ateliere de lucru la nivel zonal, ceea ce va conduce la cresterea abilitatii privind utilizarea mai eficienta si eficace a resurselor comunitatii (costuri comunitare) in termenii durabilitatii.
Pe tot parcursul proiectului rezultatele obţinute vor fi diseminate prin activităţi suport specifice, instruiri şi seminarii organizate de CMS-CO cu invitaţi străini de renume in vederea pregatirii parteneriatelor pentru programele europene. Rezultă din cele de mai sus că tematica proiectului este în concordanţă cu prioritatile Programului 4/ PNCDI II si direcţiile de cercetare în domeniul Mediului- Modalitati si mecanisme pentru reducerea poluarii mediului.