AQUATHM

Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II

Autoritate Contractanta: Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare – Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, CCCDI – UEFISCDI

Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare

Direcţia de Cercetare: 3 – Mediu

AQUATHM - Program Complex de Asigurare a Calitatii Apei si Securitatii Consumatorilor in Expunerea la Substante Cancerigene (THM) din apa potabila

Acronim:
AQUATHM
Domeniul - III Mediu
Contract nr. 32-152 / 01.10.2008
Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe
Durata contractului: 36 luni
Contractor: SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL Cluj Napoca
Director de proiect: Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzau
Telefon, 0264 - 432979, 0264 – 532972,
Fax: 0264 – 534404
E-mail: ancagurzau@ehc.ro  

In scopul reducerii impactului negativ generat de formarea trihalometanilor (THM) in apa de baut, proiectul abordeaza aspecte integrate ale calitatii apei si securitatii consumatorilor, propunand un program complex de asigurare a calitatii apei, cu impact asupra calitatii vietii. Cercetarile se desfasoara in zona central Transilvaneana, in judetele Cluj, Mures si Salaj. Trihalometanii (THM) sunt prezenti in apa potabila ca produsi rezultati in procesul de tratare prin dezinfectie cu clor a apei. Datorita efectelor grave, cunoscute, asupra organismelor umane, inclusiv cancerigene, in tarile UE, THM fac parte din lista substantelor prioritar periculoase din apa. In cadrul cercetarilor, se monitorizeaza si variabilitatea concentratiei THM in cursul procesului de tratare a apei si in zona de consum (reteaua de distributie) in zone urbane din centrul Transilvaniei, pentru alcatuirea unor baze de date specifice (noutate). Pe tot parcursul proiectului rezultatele obţinute sunt diseminate prin activităţi suport specifice, instruiri şi seminarii organizate de CMS-CO cu invitaţi străini de renume in vederea pregatirii parteneriatelor pentru programele europene.